Akut tandvård – så går det till

 

Behovet av akut tandvård kan dyka upp när som helst. Har du ont någonstans i munnen eller råkat ut för en olycka är det viktigt att snabbt uppsöka hjälp hos en tandläkare.  

Om du drabbas av tandvärk eller råkar ut för en olycka är det viktigt att du snabbt uppsöker tandvård. Det beror på att problemen oftast är lättare att åtgärda tidigt, om tiden går kan istället problemet växa och bli större.  

Hur går ett akutbesök till? 

Vid akut tandvård fokuserar tandläkaren på ditt problemområde för att hitta orsaken till problemet, det görs alltså ingen undersökning av din generella munhälsa. Efter att problemet fastställts fokuserar tandläkaren på att åtgärda problemet. Antingen så görs åtgärden direkt, eller så görs en tillfällig lösning och du bokas in på ett senare besök för att då få en permanent lösning på ditt problem.  

Kan jag förbereda mig inför ett akutbesök?  

Det finns inga speciella rutiner du kan göra inför ett akutbesök, men för att få så bra hjälp som möjligt med ditt problemområde är det fördelaktigt om du reflekterat över vilka symtom du har och var problemområdet sitter. Det är också bra om du har koll på eventuella mediciner du brukar. Det behöver tandläkaren veta för att skriva ut eventuella mediciner till dig, samt även om operationer eller ingrepp blir aktuella.  

Om en lagning lossnar 

En av de orsakerna till akuta tandläkarbesök är att lagningar lossnar eller går sönder. Om du misstänker att det hänt dig bör du direkt vända dig till din tandläkare. En skadad tand kan lätt drabbas av bakterieangrepp, vilket såklart bör undvikas. 

Om din tand lossnar eller går sönder 

En annan vanlig orsak till behov av akut tandvård är att en tand lossnar eller skadas. Om din tand lossnar är det viktigt att du varar den på rätt sätt till det att du träffar din tandläkare. Den ska förvaras i munnen eller i ett glas mjölk, det ökar chansen till att den överlever. Du bör också snarast kontakta din tandläkare för att få en akuttid bokad. Ju snabbare du får hjälp, desto större chans är det att tanden går att rädda.