Att få implantat

Det tar en del tid att få implantat och det kostar också en del. Men hur går proceduren till, från beslut, till undersökning och placering av implantaten?

En undersökning är början

När det gäller implantat börjar hela proceduren med en undersökning. Tandläkaren kommer också att vilja röntga hela eller delar av munnen för att se om implantatet är en lösning som passar. Tandläkaren gör alla dessa saker för att vara säker på att implantat verkligen är rätt väg att gå. När denne är säker får man som patient träffa en käkkirurg. Det är denne som sedan fäster implantatskruvarna i titan vid käkbenet. Allt sker under en operation. Det tar ofta mellan tre och sex månader innan det läker och många är rädda för att inte kunna äta eller liknande under den perioden. Så är dock inte fallet. Man är inte tandlös utan tillsammans med sin tandläkare kommer man överens om en lösning som fungerar.

Dags för nya tänder

När implantatskruvarna har läkt kan man fästa pelarna som de konstgjorda tänderna ska sitta fast i. Man tillverkar sedan tänderna som ska passa in i patientens bett. När det är gjort kan man sedan ofta ha ett normalt bett inom två till fyra veckor. Under den tiden kan man behöva göra ett par justeringar och om man röker kan det vara bra att göra ett uppehåll. Man bör också tänka på att man måste vara noga med sin munhygien även efter att implantaten har läkt. Det finns annars en viss risk för att man drabbas av infektioner och liknande. Man måste också fortsätta gå på kontroller regelbundet.

När det gäller de konstgjorda tänderna kan man i regel äta som vanligt. Ibland kan dock extremt seg kola, hårda livsmedel med mera skada tänderna, precis som om man inte haft implantat. Om det sker bör man kontakta sin tandläkare omgående.