F-kort för tandvård

Om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning som påverkar din munhälsa eller gör det svårt för dig att ta hand om dina tänder kan du ha rätt till ett F–kort för tandvård. Med F–kortet behöver du endast betala patientavgiften enligt den öppna hälso–och sjukvårdstaxan. 

För att få ett F–kort behöver du först ett intyg från din läkare som skickas till regionen som sedan utfärdar ett intyg om F–tandvård. När du fått ditt F–kort tar du med det och visar upp för din tandläkare.